Video: Să mai zici că preoții sunt cinstiți? Vezi ce vilă de milioane are Mitropolitul Vladimir

Reporterii Curaj.tv au surpins imagini cu drona în care apare casa Mitropolitului Vladimir. Pe lângă faptul că aceasta este de o mărime impresionantă, în ograda acesteia se regăsește un bazin și câteva anexe.

(video) Imagini cu drona. Cum arată casa Mitropolitului Vladimir

Foto: curajTV

Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, alias „moldavskii Gundeai” cu grad colonel militar de KGB-ist sovietic/rusesc, este renumit prin faptul că ar duce un mod de viaţa dublu şi pervers, dar de care enoriaşilor nu le vine să creadă, scrie aceeași sursă.

Mitropolitul nu a comentat decamdată veridicitatea acestor informații.

Nu este pentru prima dată când casa Înalt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­dove apare în presă. În septembrie 2014, jurnaliștii de la ZdG arătau într-un reportaj despre lucul în care locuiește fața bisericească.

Cu o casă de vacanţă în pădure şi cu un apar­ta­ment de lux, de 175 m.p. în pro­pri­e­tate la Chi­şi­nău, ÎPS Vla­di­mir pre­feră să locu­iască într-o casă de lux, aflată la 5 km de capi­tală, într-o zonă de vile numită „Bos­tan­cea”. Imo­bi­lul nu este înre­gis­trat pe numele său, ci pe al unei femei. Tere­nul se află în ges­tiu­nea comu­nei Tru­şeni, nu departe de pămân­tu­rile care apa­rţin de s. Nimo­reni, Ialo­veni.

Oame­nii din zonă spun, în uni­son, că imo­bi­lul gal­ben, cu aco­pe­riş verde şi cu gard înalt din cără­midă, apa­rţine mitro­po­li­tu­lui. Dacă în jur dru­mu­rile sunt mai mult de ţară, în apro­pi­ere de casa ÎPS, acesta îşi schimbă forma, deve­nind asfal­tat şi parcă dintr-o altă lume. Pe tere­nul cu pri­cina se îna­lţă, de fapt, 3 case, din­tre care, una impu­nă­toare, cu două nive­luri şi cu bazin în curte. „Aici tră­ieşte mitro­po­li­tul”, ne asi­gură un bătrân, care locu­ieşte în apro­pi­ere. „Chiar aseară l-am văzut cum intra în curte cu o maşină mare, nea­gră. Nu ştiu a cui este casa şi cine mai tră­ieşte în ea. Nu vedem nimic de după gar­dul înalt care împre­j­mu­ieşte casa”, ne-a zis acesta, com­ple­tat de o femeie din veci­nă­tate care susţine că imo­bi­lele sunt înre­gis­trate pe numele unei femei, Nelli, care ar fi o rudă de-a mitro­po­li­tu­lui.

Într-adevăr, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat Cadas­tru, tere­nul, dar şi cele trei con­stru­cţii care se îna­lţă pe el, una de 97 m.p., alta de 95,5 m.p. şi o alta de 46,3 m.p. sunt între­gis­trate pe numele unei femei, Nelli Tca­ciuc Dmi­trie, năs­cută în sep­tem­brie 1967, acum în vâr­stă de 47 de ani. Aceasta a intrat în pose­sia tere­nu­lui în anul 2008, iar în 2011 clă­di­rile au fost date în exploa­tare.

Stăpâna casei are firmă

Nelli Tca­ciuc, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, mai deţine două apar­ta­mente în Chi­şi­nău, unul pe str. Dru­mul Vii­lor, de 52 m.p. şi altul pe str. Doku­ceaev, de 112 m.p. Con­form ace­lo­raşi infor­ma­ţii, Tca­ciuc deţine şi câteva deba­rale într-un bloc de pe şos. Bal­cani 4/4. Anume la această adresă se află şi firma de pază Alfa-Nord, fon­dată, cel puţin în acte, de către Nelli Tca­ciuc în octom­brie 2013. Adresa juri­dică a fir­mei se află în apar­ta­men­tul aces­teia din str. Doku­ceaev.

Investigația ZdG.

 

Lasă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *