VIDEO: ,,Prizonieri ai fericirii,, un documentar inedit realizat de studenții și masteranzii de la Jurnalism

Documentarul prezintă realitatea represiunilor staliniste și istoria primului lagăr stalinist de pe insulile Solovky. Premiera filmului va avea loc pe 24 martie 2016 în cadrul Conferinței științifice internaționale ,,Mediatizarea Adevărului Istoric: Represiunile staliniste/comuniste și impactul lor social,,.

Documentarul ,,Prizonieri ai fericirii,, a fost realizat în Laboratorul TV, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM. La acest film de lungmetraj au lucrat studenți și masteranzi din cadrul facultății, coordonați de către Andrei Dumbrăveanu, dr. conf. univ., șef Departament Radio și Televiziune.

Vezi mai jos programul conferinței:

 

24 martie 2016

9:30 – 10:00  Înregistrarea participanţilor, Aula 222, Bl. 4

Prezidiul: Gheorghe Ciocanu, rector Universitatea de Stat din Moldova

                   Ion Gumenâi, decan Facultatea Istorie şi Filosofie

Georgeta Stepanov, decan Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

                   Andrei Dumbrăveanu, conf. univ

Anatol Petrencu, prof. univ.

Deschiderea lucrărilor

10:00 – 10:10  Cuvânt de salut: CIOCANU Gheorghe, dr. hab., prof. univ., rector Universitatea de Stat din Moldova „Necesitatea cercetării şi promovării adevărului istoric despre represiunile staliniste”

10:10 – 10:20 Cuvânt de deschidere: GUMENÂI Ion,  dr. hab., prof. univ., decan, Facultatea Istorie şi Filosofie

10:20 – 10:30 Cuvânt de deschidere: STEPANOV Georgeta,  dr., prof. univ., decan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,

10:30 – 10:45  DUMBRĂVEANU Andrei, dr., conf.univ., Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova,  ,,Mediatizarea istoriei între documente şi mărturisiri’’

10:45 – 11:00 POPA Dumitru Mirel, prof. univ. dr., Universitatea „Apollonia” Iaşi, România – ,,Etapele şi efectele regimului totalitar comunist din România’’

11:00 – 11:15  МИХАЙЛУЦЭ Николай, д.и.н., проф., заведующий кафедры украиноведения, историко-правовых и языковых дисциплин Одесского Национального Морского Университета, Украина, ,,Репрессии в СССР на страницах русскоязычной прессы в Одессе в годы Второй Мировой Войны’’

11:15 – 11:30  PETRENCU Anatol, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Memoria colectivă – competenţă a patrimoniului naţional’’

11:30 – 11:45 XENOFONTOV Ion, dr., conf. cercet., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Iniţiative de canonizare a sfinţilor locali din perioada 1945-1989. Cazul Republicii Moldova’’

11:45 – 12:00 GUZUN Mihail, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, „Deportările – temă tabu în presa sovietică’’

12:00 – 12:30  Pauză de cafea

 

Lucrul în ateliere

 

Atelier I, aula 409, bl. C

Media în serviciul istoriei

Comunicări 12:30 – 16:00

Moderatori: D. Ţurcanu, A. Amititeloaie, M. Marcu

 1. DABIJA Nicolae, academician, redactor-şef ,,Literatura şi Arta’’, „Gulagul de lângă noi’’
 2. SÂRBU Antonina, lector Universitatea de Stat din Moldova, ,,Eroi fără nimb sau despre sacrificii anonime’’
 3. AMITITELOAIE Alexandru, conf. univ. dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău, ,,Prin OUG 31/2002, amendată de Legea 217/2015, Guvernul şi Parlamentul României reactivează „justiţia” stalinistă din anii ’50’’
 4. КОЛТЫРИН Сергей, директор краеведческого районного музея г. Медвежегорск, Карелия, РФ, ,,Кровавый террор на территории урочища Сандормох’’
 5. ŢURCANU Dumitru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Tematica represiunilor comuniste în programele radiodifuzorului public. O viziune retrospectivă’’
 6. CEMÂRTAN Margareta, ,,Represiunile în memoriile martorilor oculari’’
 7. ANECHITOAE Constantin, univ. dr. dr.h.c.; Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” Constanţa,Membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România, ,,Comunismul” versus ”anticomunismul” în conștiința națională românească’’
 8. OLARU-CEMÂRTAN Viorica, dr., univ., ,,Subiectivitate și obiectivitate în interviurile de istorie orală’’
 9. MOŞIN Octavian, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Capela ,,Întâmpinarea Domnului” – vie mărturie a perioadei calvarului’’
 10. ISAC Serafim, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Represarea postului de radio Chişinău în 1940-1941’’
 11. MAXIM Dumitru, lector, Universitatea de Stat din Moldova, ,,Reconstituirea memoriei în filmul radiofonic’’
 12. MALANEŢCHI Vasile, director general Muzeul naţional de literatură ,,Mihail Kogălniceanu’’, ,,Nicolae Constenco înainte mergătorul literaturii despre represiunile staliniste’’
 13. LESCU Mihai, , conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,GULAG-ul în viziunea publicistului şi scriitorului Alexei Marinat’’
 14. COBAC Ana, profesoară de liceu, pensionară, „Represiunile staliniste în raionul Cimişlia”
 15. MARCU Mariana, lector, Universitatea de Stat din Moldova, ,,Formarea culturii politice a audienţei prin intermediul emisiunii ,,Istoria în mişcare’’, postul de radio ,,Vocea Basarabiei’’
 16. SAHARNEANU Maria, membru al Uniunii jurnaliştilor din Moldova, ,,Să cunoaştem istoria deportărilor şi impactul lor asupra populaţiei’’ 

Atelier II, aula 421, bl. C

Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei

 victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor

                                          1940-1941, 1944-1953                                                    

Comunicări 12:30 – 16:00

Secţia Program de stat, Atelier 2/1

Moderatori: A. Petrencu, B. Parfentiev, V. Bârlădeanu

 

 1. OLARU-CEMÂRTAN Viorica, , conf.univ., ,,Deportările din RSS Moldovenească în memorialistică’’
 2. SAINENCO Ala, , conf. univ., Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, ,,Limba română ca formă de rezistență în exilul siberian”
 3. PĂDUREAC Lidia,, conf. univ., Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, ,,Impactul mediului social asupra rememorării foametei din Basarabia’’
 4. DĂNILĂ Violina, , Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, „Dezbinare şi reîntregire, umilinţă şi mândrie: cazul deportării familiei Pîntea”
 5. COJOCARU Ludmila, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Conotațiile tăcerii în studiile de istorie orală a deportărilor din RSS Moldovenească: probleme și perspective de interpretare’’
 6. PETRENCU Anatol, hab., prof. univ., BĂLĂNICI Ion, masterand, Universitatea de Stat din Moldova, „Deportările din satul Cărpineni. Studiu de caz” 

Atelier 2/2

Moderatori: A. Petrencu, B. Parfentiev, I. Muscalu

 

 1. САВЧЕНКО Виктор,профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Одесского Государственного Университета Внутренних Дел (Украина), ,,Репрессии против анархистов Украины в 1923-1927 гг. и международные компании протестов’’
 2. Episcop Ioan MOŞNEGUŢ, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, „Situaţia monahismului din RSSM în primele decenii după cel de-al II-lea Război Mondial”
 3. CANDU Teodor, , conf. cercet., MOŞIN Octavian, dr., conf. univ., ,,Date cu privire la preoţii supuşi represiunilor politice în perioada 1945-1955 în baza registrelor de evidenţă a clerului’’
 4. PARFENTIEV Boris, dr. conf.univ., PARFENTIEV Vitalie, jurnalist, ,,Represiunile politice stalinist-comuniste în regiunea transnistreană a Moldovei (1931-1951)’’
 5. BOLEA Zinaida, dr. in psihologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Mecanisme psihice de scindare a societății in contextul deportărilor din Basarabia’’
 6. MUSCALU Ioan, scriitor, Iaşi, ,,Gulagul românesc din Bărăgan (1951-1955)’’
 7. MOCANU Victor, conf. cercet., Asociaţia sociologilor şi demografilor din Moldova, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ,,Consecinţele represiunilor staliniste din anii 1940 – 1953 asupra structurii sociale din Republica Moldova’’
 8. CĂLCÂI Gheorghe, , conf. cercet., Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ,,Impactul tranziţiei de la totalitarismul stalinist la democraţia post modernă asupra religiei’’
 9. SADOVEI Nicolae, hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, ,,Statutul juridic al deţinuţilor politici din anii 1940-1953 conform legislaţiei Ucrainei’’
 10. MOCANUAngela, , conf. cercet., Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ,,Portretul social al deportaţilor anului 1940’’
 11. NEGREI Ion, istoric, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ,,Antecedente ale deportărilor postbelice din Basarabia’’
 12. КАТИВИЦКАЯ Галина, masterandă, Universitatea de Stat din Moldova, „Лагеръ Соловки в зарубежной прессе”

16:00 – 17:00  Pauză de masă

17:15 – 20:00  „Alma mater” a GULAG-ului comunist/bolşevic pe insulile Solovky şi la canalul Marea Baltică – Marea Albă. Premiera documentarului „Prizionieri ai fericirii”, aula 409, Bloc C

Discuţii

25 martie 2016

09:00 – 10:30  Concluziile şi recomandările lucrărilor în ateliere. Adoptarea documentelor

10:30 – 17:00   Documentarea pe teren: Comunele Mona şi Vatici, raionul Orhei

17:00 – 18:00  Încheierea lucrărilor

Comitetul organizatoric

Andrei Dumbrăveanu, dr., conf. univ

Anatol Petrencu, dr., hab., prof. univ.

Octavian Moşin, dr., conf. univ

Boris Parfentiev, dr., conf. univ

Ion Negrei, istoric

Dumitru Ţurcanu, dr., conf. univ

Mihai Lescu, dr., conf. univ

Lasă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *