Top 15 citate IMPRESIONANTE spuse de marele Miguel de Cervantes

Cel ce nu ştie să se bucure de noroc atunci când îl află, n-are dreptul să se plângă când acesta îl părăseşte.

Dragostea nu are profesor mai bun decât ocazia.

Pe cel care posedă mulţi bani nu îl face fericit posesiunea lor, ci cheltuirea lor, şi nu cheltuirea în orice fel, ci de o manieră chibzuită.

Mănâncă puţin şi cinează şi mai puţin, deoarece sănătatea întregului corp se făureşte în bucătăria stomacului.

Încearcă să descoperi adevărul ascuns, atât după făgăduinţele şi darurile bogatului, cât şi după vaietele şi rugăminţile săracului.

Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume.

Tristeţea nu este pentru bestii, ci pentru oameni; dar dacă un om o simte pentru prea mult timp, devine bestie.

Nu-i amintire care să nu se şteargă cu timpul, nici durere pe care să nu o mistuie vremea.

Dacă cumva vei apleca varga dreptăţii, să nu fie cu greutatea darului, ci cu aceea a îndurării.

Chiar şi între demoni există unii mai răi decât ceilalţi, iar între mulţi oameni răi e de regulă şi câte unul bun.

Nu poate exista graţie acolo unde nu există discreţie.

Gelozia este tiranul regatului iubirii.

Găseşti puteri noi în chiar slăbiciunea ta… Soarta-ţi lasă totdeauna câte o portiţă la vreme de cumpănă.

Un singur om batjocorit şi plin de cicatrici încă se chinuia, cu ultima sa fărâmă de curaj, să atingă stelele de neatins; şi lumea va fi mai bună din această cauză.

Libertatea, Sancho, este unul din darurile cele mai de preţ pe care cerul l-a dăruit oamenilor: cu ea nu pot fi asemuite nici bogăţiile pe care le ascund pământul şi marea; pentru ea, ca şi pentru cinste, poţi şi trebuie sa-ţi dai şi viaţa; iar pierderea ei este cel mai mare rău ce ţi se poate întâmpla.