37 de citate ale lui Mihai Eminescu care îți vor schimba viața

Greşalele în politică sunt crime; căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se-mpiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.

Contemporanii sunt cei mai răi istorici.

Măsurariul civilizaţiunii unui popor în ziua de azi e: o limbă sonoră şi aptă de a exprima prin sunete noţiuni, prin şir şi accent logic cugete, prin accent etic sentimente.

A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiei ruseşti. Numele „Basarab” şi „Basarabeni” există cu mult înaintea vremii în care acest pământ devenise românesc; acest nume singur este o istorie întreagă.

Natura poporului, instinctele şi înclinările lui moştenite, geniul lui, care, adesea, neconstiut, urmăreşte o idee pe când ţese la războiul vremii, acestea să fie determinante în viaţa unui stat, nu maimuţărirea legilor şi obiceielor străine.

Avem nevoie, mai întâi de toate, de-a urî neadevărul, ignoranţa lustruită, cupiditatea demagogilor, suficienţa nulităţilor.

Nu acel legiuitor va fi însemnat care va plagia legi străine traduse din condicele unor ţări depărtate ce au trăit şi trăiesc în alte împrejurări, ci acela de care va şti să codifice datina ţării lui, şi soluţiunea pe care poporul în adâncul convingerilor sale o dă problemelor în materie.

Cu cât e mai cult, cu atâta-i mai nenorocit.

Ca să-ţi dai seama de nivelul culturii generale a unei naţii, trebuie să vezi ce idoli are.

Toate numirile în funcţiuni nu se fac după merit, ci după cum ordonă deputaţii, care, la rândul lor, atârnă de comitetele de politicieni de profesie, formate în fiece centru de judeţ. Aceste comitete îşi împart toate în familie. Ele creează, din banii judeţelor, burse pentru copiii „patrioţilor” trimişi în străinătate să numere pietrele de pe bulevarde, ele decid a se face drumuri judeţene pe unde „patrioţii” au câte un petec de moşie, încât toată munca publică, fie sub forma de contribuţie, fie sub cea de prestaţiune, se scurge, direct ori indirect, în buzunarul unui „patriot”.

Arta de a guverna în România este sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice.

Justiţia subordonată politicului a devenit o ficţiune.

Ceea ce pentru noi este un adevăr absolut, e numai rezultatul (poate relativ) de cultură a vremilor trecute.

Un popor imoral e fizic nesănătos sau degenerat.

Arta de a guverna e în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice.

Secretul vieţii lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului.

Sau ţara aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie.

Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.

Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremurilor trecute.

Dacă nu pricepem ceva, să zicem mai bine că nu pricepem decât să-i dăm o explicaţie falsă.

A sili pe un popor să înveţe altă limbă însemnează a-l tâmpi, a-l face intelectual inept, deci şi economic şi politic inept.

Nu explicaţiile ce se dau faptelor, ci faptele însele sunt adevărul.

Cel mai mare păcat al omului este frica, spaima de a privi în faţă şi a recunoaşte adevărul.

Viclenia e un semn de slăbiciune, căci mintea omenească veritabilă stă în raport direct cu capacitatea de a pricepe în mod dezinteresat un adevăr. Învingătorul momentan nu este totdeauna cel definitiv.

Popor românesc, mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare! Dacă fii tăi ar fi fost uniţi totdeauna atunci şi pământul tău strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au dus la slăbiciune, te-au dus să-ţi vezi ruşinea cu ochii!

Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.

Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului.

Omul are atâta libertate şi egalitate pe câtă avere are. Iar cel sărac e totdeauna sclav.

A exista înseamnă a suferi.

Naţiunea noastră, neamul nevoii.

Legile unui popor, drepturile sale, nu purced decât din el însuşi.

Nivelul culturii generale a naţiei nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul şi munca umplu neajunsurile.

Geniul, în zdreanţă sau în veşminte aurite, tot geniu rămâne!

Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând.

Dă-mă uitării precum te-am mai rugat, căci numai uitarea face viaţa suportabilă.

Limba este măsurariul civilizaţiunii unui popor.

Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ; Dumnezeu e în inima noastră.